Blagajne za odvetnike

Registrske blagajne so nepogre¹ljive za srednje velika podjetja, ki svoje izdelke ponujajo posameznim strankam, vkljuèno z malimi trgovinami, zelenjavami, kioskom itd. V teh delih ¹e vedno najdemo eno-mestne nizkocenovne blagajne. Ponavadi so to poceni, priroène in funkcionalne fiskalne blagajne. Njihov glavni namen je registrirati transakcijo in izdati potrdilo o prejemu kupcu kot potrditev nakupa.

To omogoèa enostaven nadzor nad podjetjem in iskanje dobièka. Majhne fiskalne naprave obièajno nimajo zelo obse¾nih funkcij, kot je uspeh sistemskih blagajn, ki jih lahko izvajamo v supermarketih. Vse bolj pa nam razliène blagajne omogoèajo, da loèeno prikljuèimo bralnik èrtnih kod ali terminal za plaèilne kartice.

Izbira blagajnePoceni blagajne se gibljejo od 500 PLN do okoli 1700 PLN. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki prodajajo zelo veliko paleto. Dobro je imeti dobro mnenje pri izbiri blagajne, kot tudi storitve. No, ko pomen, v katerem kupujemo davèno napravo, ponuja tudi storitev. Pri izbiri blagajne je pomembno, da delamo udobno, kar pomeni, da mora blagajna vsebovati velike kljuèe in velik osvetljen zaslon. ©e pred nakupom je vredno preveriti, kako papirni trak komunicira, ker se verjetno vr¾e v desni del artikla in ga obièajno morate spremeniti.

Kateri pogoji bi morali izpolnjevati?Blagajna bi morala izpolniti vse zahteve Ministrstva za finance in naèrtovati tudi posebne funkcije, kot so obravnava drugih valut ali tiskanje jasnih imen izdelkov. Seveda mora blagajna na vsakem raèunu izloèiti davèno ¹tevilko podjetja. Ob upo¹tevanju dejstva, da obstajajo v evropski skupini, bi morala obstajati na¹a nova blagajna, zadnja pa pripravljena, vedno lahko obstaja stranka, ki bo plaèevala v eurih, in obièajno so tudi priljubljene majhne blagajne pripravljene plaèati evro. Potem je tudi zelo pomembno, ker lahko Poljska na neki stopnji pre¾ivi do evra. Poleg tega bi bilo treba blagajno prilagoditi za branje z naslednjimi napravami, kot so èitalnik kod, raèunalnik, dodatni zaslon, terminal, blagajna ali te tehtnice.