Debelo v spodnji c leziji

Na Poljskem je ne¹teto kolièin trgovcev na debelo, ki se zanimajo za proizvodnjo in prodajo tradicionalnih mesnih izdelkov. Meso na debelo ima hladilna vozila, ki omogoèajo dostavo sve¾ega proizvoda na neznan kraj v dr¾avi, drugo meso pa je potrebno uporabiti za skeletne mi¹ice ¾ivali skupaj s sosednjimi tkivi in nekaterimi notranjimi organi. Obièajno se meso ponavadi predstavi kot trupla predstavnikov razliènih vrst sesalcev in ptic, zaklanih v potro¹ni¹kih objektih, ki so posledica vzreje ali iskanja v naravnem kraju.

Meso se redko u¾iva surovo, t.j. takoj po usmrtitvi ¾ivali in se obièajno termièno obdeluje: kuhano, ocvrto, peèeno ali du¹eno. Veletrgovci na debelo ponujajo izdelke polne velikosti, izdelane predvsem iz svinjine, govejega mesa in perutnine. Nutricionisti so razlikovali meso v svetlo in rdeèe, toda ta delitev, od katere ni povezana z barvo, velja le za koncentracijo mioglobina v mi¹iènih vlaknih. Belo meso je pi¹èanec, puran, zajec, teletina in noj, iz serije rdeèe meso je goveje, svinjsko, konjsko, ovèje, divjaèinsko, kozje, raco in gosko meso.

Izdelki ¾ivalskega izvora iz belega mesa, ki jih predlagajo trgovci na debelo, vsebujejo manj ma¹èob, kar pomeni manj holesterola, od èesar prese¾ek v ustreznem organizmu povzroèa aterosklerozo, ishemièno bolezen srca ali celo srèni napad. Telo je pravzaprav najbolj¹i vir zdravih beljakovin in ima vse esencialne aminokisline, ki so potrebne za telo. Zoonozni proizvodi, ki nastajajo pri trgovcih na debelo s telesom, so tudi nenadomestljiv vir ¾eleza v pogostem prehranjevanju, ki je veliko bolj prebavljivo kot katerokoli ¾elezo rastlinskega izvora.