Elektrieni vozieek za shranjevanje

BagProject je spletna trgovina, ki prodaja najbolj popolne oblike transportnih vozièkov in nakupovalnih vozièkov. V prodaji so koristni poleg: bazar mize, rekreacijske vreèke, prevoz vozièek, nahrbtniki in kolesa. BagProject v umetnosti ponujenih predmetov ima veliko izku¹enj. Visoko vrednost prodanega blaga zagotavljajo izku¹eni zaposleni v trgovini. Za vse izdelke je znaèilna visoka stopnja funkcionalnosti in funkcionalnosti. Ko kupujete v tem poslu, podpirate poljsko gospodarstvo. Ponudba vkljuèuje samo poljske proizvajalce. Vozièek za prtljago za prodajo ima nosilnost do 70 kg. Nahaja se iz velike jeklene cevi. BagProject prav tako prodaja mizo svetlobnega trga, njeno v set in demonta¾o. Robusten, z ojaèanimi profili, odpornimi na ute¾i. Velik izbor vreèk - nizkih, majhnih in najmoènej¹ih. Izdelani iz trdih materialov, s te¾kim pedantizmom, zagotavljajo dolgo ¾ivljenjsko dobo. Kovèki so moèna kolesa, aluminijasta roèica z nastavitvenim predlogom. Vi¹ji bi moral nato kupiti velik nakupovalni vozièek z veliko in estetsko vreèko. V mo¾nosti velikega izbora razliènih barv, velikosti in tekstur vreèke. Trgovina ponuja tudi potovalne torbe. Izdelani so iz neprepustnega materiala in posebnih ojaèitvenih vlo¾kov. So neunièljive in udobne. Alternativa torbam so lahko rekreativni nahrbtniki, odporni na odrgnine. Podjetje zagotavlja kratke dobavne roke, individualno vkljuèevanje potro¹nika in prijetno servisiranje.

Glejte:transportni vozièki z dvema kolesoma