Meso in debelo meso na debelo ma gosia opole

V katerem koli Kraków mesu na debelo tako imenovane osve¾ujoèe meso ali ponarejanje datumov roka trajanja in namakanja mesa v vodi. Novinarjem so novinarji razkrili ¹kandalozne dejavnosti biv¹ih delavcev na debelo v Krakowu, ki so priznali, da so bile etikete v èasu postavk iz preteklih predelanih izdelkov zamenjane z novimi, da bi lahko podjetje prodalo neuporabne izdelke po ceni. Domnevni postopek ponarejanja je oèitno le navidezna skrivnost in tudi ¹efi so to vedeli, vkljuèno z neetiènim delom v lastnem mesnom poslu.

Na ¾alost se boji, da so opisane funkcije rutinske pri moèi trgovcev na debelo z mesom, kar od potencialnih kupcev zahteva, da pri nakupu izdelkov, pridobljenih iz ¾ivalskih proizvodov, namenijo ¹e veè pozornosti. Zaèetek teh grozljivih del je ¾elja po dobièku, toda posledice tega nepremi¹ljenega vedenja nosijo potro¹niki, ki so posledica te vzrokov in posledice. ®al v zgoraj omenjenem zelo skladi¹èu mesa je bilo verjetno ¹e veèje sanitarne pomanjkljivosti. No, del hrane, ki ga je prodajala rastlina, je nosil v prostorih, ki niso izpolnjevali nobenih higienskih standardov, kjer je plazil s patogenimi klicami in bakterijami.

Tak¹ne pomanjkljivosti so splo¹no sprejeti s strani nepo¹tenih trgovcev na debelo, saj podjetniki najprej ¾elijo ostati na trgu, ne glede na zdravje ljudi, ki porabijo svoje pripravljene izdelke. Lastniki krajevnega skladi¹èa v Krakovu zanikajo ¹kandalozna poroèila, v katerih zatrjujejo, da je pri¹lo do perfidne ma¹èevanja nezadovoljnih ali odpu¹èenih delavcev. Kot vedno v tem standardnem polo¾aju je te¾ko jasno povedati, katera stran konflikta govori resnico. Preiskavo te sporne zadeve je izvedla Sanepid, vendar za vse primere predlagamo veèjo previdnost pri nakupu mesnih izdelkov.