Modna revija za ptice

Prej¹njo soboto je bila na ogled predstavitev najnovej¹e kolekcije lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci naredili za sezono zdru¾itve. Med obèinstvom smo lahko razumeli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je ostal v najtemnej¹i podrobnosti in vse je pri¹lo brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihovo delo je temeljilo na popolnoma individualnih in subtilnih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili v kvaèkanju. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluza z nakitom in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape z debelimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za novo prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Prihodki iz zadnje dra¾be bodo dodeljeni bli¾nji siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène uèinkovite in prijateljske akcije. Njeni lastniki so veèkrat odlo¾ili svoja dela za prodajo, nato pa je bil predmet prodaje celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da se bo najnovej¹a kolekcija pridru¾ila trgovinam ¾e pred majem. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba vzpostaviti raèunalni¹ko trgovanje, v katerem bi bile pomembne tudi zbirke, ki niso v stacionarnem nizu.Poljska blagovna znamka oblaèil obstaja sama med najveèjimi proizvajalci oblaèil na tem podroèju. V celotni dr¾avi je kar nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, med katerimi je veèina najbolj zanimivih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Kaj vsako obdobje institucije pi¹e zbirke v znanju z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako priljubljene, da se tisti, ki so zjutraj pripravljeni na trgovino, ¹e pred ustanovitvijo trgovine, pripravijo v dolge èakalne vrste. Te zbirke so izdane isti dan.Uspehi te moèi iz mnogih hitro let so polni velikega priznanja med prejemniki, poleg tega pa veljajo tudi v tujini. Pisanje o njej se zdi, da ne omenja moè zadovoljstva, ki jo je prejela, in ki vkljuèuje, da so uèinki najvi¹je vrednosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enkratna cena oblaèil