Nudijo storitve po

V letu 2015 smo uvedli nove izdelke v obveznost uporabe blagajne. Skupaj z uredbo, podpisano 4. novembra 2014, se je poveèala skupina podjetnikov, ki morajo kupiti blagajno.Fiskalna blagajna nima pomena na vrhu prodaje na drobno in v polni ponudbi in ponudbi storitev pridobi nove prodajalce.

Èe i¹èejo dostavo, bodo morali od danes imeti dobavitelje parfumov in toaletnih voda. Blago, dostavljeno na zrakoplov, ni vkljuèeno v njih. Podjetja, ki opravljajo storitve, kot so dobava tekoèih plinov, proizvodi, ki se lahko uporabljajo v primeru motornih goriv ali njihovih dodatkov, priklopnikov, priklopnikov, delov motorja, tobaènih izdelkov, alkoholnih pijaè, radijske opreme, telefona, komunikacije, kamere Za uporabo blagajne so potrebni tudi CD-ji in DVD-ji ter kasete, magnetni trakovi in diskete. Obravnava digitalne in analogne nosilce medijev in bele.V uspehu zagotavljanja pomoèi se je zdelo veliko dra¾je kot pri uspehu dostave. Davèna blagajna nima smisla za omejitev prodaje na drobno, zdaj se uporablja poleg: popravil motornih vozil, avtomobilov in mopedov (tudi popravila pnevmatik, koles, njihovega razmi¹ljanja, obnavljanja in obnavljanja, tehniènega pregleda in preizku¹anja vozil, prevoza roène prtljage s taksiji, oskrbe zdravstvene storitve strokovnjakov in zobozdravnikov ter storitve frizerjev, kozmetièarjev in kozmetiènih pripomoèkov. Gostinske storitve, ki jih ponujajo veliki predmeti (sezonska sezonska sezona in gostinstvo in moram biti davèni blagajnik, nimajo smisla pri prodaji. Kar je dobro, so pravne storitve (npr. Storitve, ki jih ponuja odvetnik zaèele doseèi zadnjo skupino, razen storitev, ki jih predlagajo notarji.Fiskalna blagajna, ne glede na omejitev prodaje na drobno, se uporablja le za prodajo na drobno, tj. Prodajo, pri kateri se fiziène prodaje opravijo za ne-poslovne ¾enske. V uspehu, ko so stranke samo podjetja, ustanove in prodajna mesta na zgoraj omenjenih zelo obse¾nih obmoèjih, ni treba imeti blagajne.Ne smemo pozabiti, da se uredba uporablja za vse zgoraj na¹tete in ne le za nove davkoplaèevalce. Pri uspehu davkoplaèevalcev, ki niso bili dol¾ni registrirati prodaje prek blagajne, je treba kupiti fiskalno blagajno s sprednjim delom 2015, ustvariti njeno fiskalizacijo in jo prijaviti v naslovu. Prito¾ujete se v zadnjih dveh mesecih.