Proces proizvodnje marmelade

©tevilni proizvodni postopki so zdru¾eni s proizvodnjo strupenih hlapnih snovi, kot so druge vrste hlapov, hlapov in vonjev. V tem primeru je pomembno zagotoviti pravilno prezraèevanje. Prezraèevanje velja za celotno sobo, vendar je priporoèljivo namestiti nape neposredno nad delovnimi mesti.

Industrijski ekstraktorji se uporabljajo za odvajanje hlapnih snovi v stanovanju, kjer se pojavljajo. Tak¹ne naprave najdejo v tem smislu zelo visoko aplikacijo med drugimi v kemijskem sektorju, dodatno pa tudi v moèi razliènih industrij. Procesi, ki zahtevajo posebej dobro prezraèevanje, potem za lepilo in tudi za me¹anje drugih vrst raztopin, snovi in kemiènih spojin. Gospodarska bivanja so potrebna tudi za delovna mesta, kjer se med drugim pripravljajo mletje, rezanje in poliranje. Med temi postopki drobci materialov, ki jih je treba obdelati, dose¾ejo zrak. To je torej neugodna ideja za zdravje zaposlenih in za razvoj procesov, saj lahko negativno vpliva na njihovo natanènost.

Pravilna uporaba vezi je tudi preizkus uspe¹nosti vsakega prostora, kjer je velika moè dati ugodne pogoje, kot dokaz kro¾enja zraka in vla¾nosti. Ta faktor je zato edinstven med drugim v su¹ilnikih in tudi na mestih, kjer se hrani.

Kot lahko vidite, so industrijske odvodne naprave zelo moène za uporabo v razliènih industrijah. V vsakem primeru bi morala biti izbira ¹tevila in razporeditve vrvi odvisna od posebnih potreb, ki izhajajo iz narave proizvodnih procesov, in dodatno varnosti zaposlenih. Zato morajo ventilacijske sisteme vedno voditi strokovnjaki v trenutni smeri.