Rezalnik za testenine

Slicer, je zadnja institucija, ki se uporablja za rezanje ¾ivilskih izdelkov. V posamezne vrste materialov so prisiljeni rezalniki, medtem ko so tisti, ki so univerzalni. Tak¹en rezalnik, ki je doloèen za doloèene vrste konzerv, je na primer rezalnik mesa ali rezalnik kruha.

Seveda se lahko sreèate tudi z univerzalnim rezalnikom, ki zahteva tako rezanje kruha kot tudi narezke.To je vredno organizirati v neposredni kuhinji. Najprej zato, ker cene takih rezalnikov niso visoke, èe, seveda, v trenutku investiramo posebno napravo, in kot vemo, to v kuhinji ni uporabno. Risanje iz takega stroja prihrani zelo malo èasa. Zajtrki ponavadi potekajo zjutraj in seveda zadnjiè ni èasa. Hitrej¹i naèin je, da klobaso ali kruh polo¾ite na rezalnik, kot da se navelièate no¾a, ki ni te¾ak ali izbran za to vrsto hrane. Veliko ljudi, nazadnje, ker nimajo tak¹ne organizacije v obratu, se v celoti odreèejo nakupu kruha. Vzamejo narezan kruh. Navsezadnje naj bi bil ta kruh vedno sve¾ od celega. Pri nakupu celega kruha ga lahko kupimo v peki neposredno iz peèice.Pomembno je tudi, da lahko v takem rezalniku neodvisno uravnavate ¹irino odrezanih kosov. Preprièani smo tudi, da bodo kosi resnièno enako dolgi. Pri rezanju obièajnega no¾a se nanj ne moremo zana¹ati. Pogosto so faze ¹ir¹e na enem mestu, v nasprotnem o¾jem in sedaj, ko ne gredo tako debelo, kot bi ¾eleli kupiti. Pri tem je ¹e posebej pomembno, da se tak rezalnik ¹e zdaleè ne uporablja. Na ¾alost obstaja specializirana oprema, za katero so informacije za¾elene, ker drugaèe ne vemo, kaj storiti s sedanjostjo. Ko vidimo tak¹no napravo, takoj ugotovimo, kdaj jo uporabimo. Ne potrebujemo navodil ali pripomb tretjih oseb. Dodatni gumbi, kot je debelina rezanja, so natanèno opisani na samem rezalniku.Tako, da je tako rezalnik zelo prijazen slog za napravo, da zaslu¾i v kuhinji. Za¾eleno je biti tak¹na jed in se dr¾ati v redu in ¾ivcih.