Skrbi za zelo porozne lase

Hitra ukinitev eksplozije v prvi fazi razširjanja je zanesljiv element za zavarovanje industrijskih naprav, v katerih je začetek, v zaprtem prostoru ali nepopolno zaprt. Hitro odkrivanje povečanja tlaka v napravah je eden glavnih elementov, ki vam omogoča, da se izognete eksploziji.

Temeljna naloga HRD sistema je preprečiti pojav visokega tlaka med eksplozijo, zaradi česar je uničenje v gradbeništvu omejeno, čas izpada se zmanjša, predvsem pa se izboljša varnost ljudi. Sistem HRD se uporablja za zavarovanje rezervoarjev in silosov, ki vsebujejo praškaste snovi, mline, mešalce, filtracijske sisteme, sušilnike in veliko podobnih industrijskih naprav.Vsak sistem, ki bo deloval pametno in hitro, naj bo sestavljen iz posebnih elementov, ki so tlačni in optični senzorji, ki se nahajajo v organizacijah in proizvodnih dvoranah, nadzorni sistem in hrd steklenica, ki vsebuje kaljeno snov.Metoda zdravljenja je sestavljena iz velikosti in uporabe indikacij ter hitre in pravilne reakcije. Odkrivanje eksplozije se konča z uporabo senzorjev tlaka, detektorjev isker in plamenov. Kadar se pojavijo plamen ali iskre v obliki, ko povišanje tlaka presega najvišjo sprejemljivo stopnjo varnosti, se znanje takoj dostavi centru za upravljanje, ki zagotavlja predelavo, medtem ko je treba takoj odpreti ventil, ki vsebuje kemično snov. Po izvedbi krmilnega sistema se gasilne kemikalije razpršijo z uporabo posebnih šob, ki delujejo z zelo bogato in učinkovito eksplozijo. Najpomembnejša značilnost sistema HRD je reakcijsko obdobje, ki je v milisekundah od zaznavanja povečanja tlaka do atomizacije snovi.