Usedalna komora s policami

Pri doloèanju nakupa industrijskih zbiralnikov prahu je treba vedeti, da obstaja nekaj naèinov za tak¹ne zbiralnike prahu. Prvi vrstni red gospodarskih zbirateljev prahu so naselitvene komore. Obstajajo enaki gravitacijski separatorji prahu. Delci prahu, ki gredo v notranjost takega zbiralnika prahu, pod vplivom gravitacije, padejo na dno zbiralnika prahu, preèi¹èeni plin, ki je lep¹i, se prosto sprosti iz vrha takega zbiralnika prahu. Pomembna vrednost tega tipa zbiralnikov prahu je mo¾nost odstranjevanja vroèega prahu.

Druga vrsta gospodarskih zbiralnikov prahu so inercijski zbiralniki. Odlikuje jih dejstvo, da so tak¹na orodja enostavna za uporabo in vsebujejo veliko poenostavljene konstrukcije. Vendar je treba paziti, da njihova uèinkovitost ni te¾avna. Tako v veèjih proizvodnih obratih ne delujejo.Zbiralniki filtrov so razliènih vrst. Filtrski zbiralniki prahu v sedanjem zakonu doloèajo, da se kontaminirani alkohol goji z ustreznimi materiali. Pri tej vrsti onesna¾enja se izgubijo na tkaninah in preèi¹èeni plin gre naprej. Ti zbiralci prahu so zelo nevarni. Zato se ti zbirajo v priljubljenih proizvodnih trgovinah.Pomembno je razmisliti o tem, da je industrijska ekstrakcija prahu neizogibna v vsaki delavnici, kjer so poslana nekatera onesna¾evala zraka. Vedno je vredno poskrbeti za to, da so tak¹ni gospodarski zbiralci prahu daleè in da bi morali va¹ zbiralec prahu prilagoditi okusu dela, ki ga opravljajo podjetja. Zato je treba prebrati o ustreznih parametrih tak¹nih zbiralnikov prahu, da bi lahko konèno odloèili, koliko se odloèite. Vrste zbiralnikov prahu se razlikujejo predvsem po uèinkovitosti preèi¹èevanja. Zato bodo ti zbiralci prahu, ki so nekoliko bolj pomembni s stabilnostjo, veliko bolj koristni. Pomembno je tudi podjetje industrijskih zbiralcev prahu. Za¾eleno je, da iz izku¹enih podjetij, ki imajo pozitivno mnenje. Na ta naèin zagotovo ne bomo propadli na industrijskem zbiralcu prahu, ki smo ga kupili.