Vakuumsko pakiranje rib

Embala¾a se uporablja predvsem za shranjevanje hrane in njeno unièenje, saj omogoèa veliko naèinov, kot so vreèe za vakuumsko pakiranje ali posebne posode.

Member XXLMember XXL učinkovito povečajte svojo moškost

Vreèe se dajejo varilcem, kar zagotavlja, da bo tako shranjena ¾ivila ostala dlje èasa sve¾a, stanje hrane pa bo dalj¹e. Poleg tega je tak¹na embala¾a odporna na razpoke in veliko tesnih. Dobljeni so iz ustreznih materialov, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko loèimo vreèke za enkratno uporabo in veènamenske vreèke.V tovarnah in skladi¹èih ¾ivil se pogosto uporablja enkratna embala¾a nove debeline, v kateri se hranijo uèinki, kot so sir, prekajeno meso, klobasa in predvsem ribe in telo. Uporaba takih vreèk je dodatna, samo v primeru, da je stroj za vakuumsko pakiranje, ki sesanje zraka in tesni ¹ive. Celoten proces je videti takole: iz valja moramo loèiti del vreèe zdrave velikosti, ki je zdrava za dani izdelek, ki je pritrjen na eni strani, mu daje hrano, nato pa se dr¾i na drugi strani. Tak¹ni dodatki se ne dobavljajo za potrebe ¾ivilske industrije, ampak tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od tistih za enkratno uporabo, ki jih je mogoèe popolnoma reciklirati, se lahko uporablja do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèke so priljubljene predvsem v gospodinjstvih, uporabljajo pa se za shranjevanje razliènih vrst ¾ivilskih izdelkov, v hladilnike, zamrzovalnike, lahko pa tudi za peko. Poleg tega vam dajejo mo¾nost, da prihranite èas priprave hrane, saj skraj¹ajo postopek mariniranja proizvodov veèkrat, na primer, ko se v tak¹no vreèko doda marinirano telo, je za to potrebno pribli¾no dvajset minut.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe bodo upo¹tevana doloèena pravila. V eni enoti pakiranja shranite majhno kolièino hrane, pred vstavljanjem hrane si umijte roke ali pa oblecite rokavice za enkratno uporabo. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.