Varnostnega sistema latvije

https://neoproduct.eu/si/proengine-ultra-ucinkovit-nacin-za-zmanjsanje-porabe-goriva-in-skrb-za-motor-v-vasem-avtomobilu/

Trdno ljubitelji kolesarjenja v obdobju, ki ne zanikati sami u¾itek, ki izhaja iz ceste na kolesu, tudi v okviru prièakovanega de¾ja. Pojasnjujejo, da je dobra obleka de¾ni pla¹è cestno kolesarjenje & nbsp; ne bo nobene razlike med pohodu kolesarjenje v de¾ju, ko in da lepo vreme. & Nbsp; Spodaj je potencial obleka de¾ni pla¹è za kolesarjenje in uvrstitev najbolj¹ih nape opremo, èeprav bo zelo pove, da nazadnje, kaj je treba posvetiti ob nakupu. Kot veste, na¹a prièakovanja bo potovanje v naslednjem naravne prekinitve v pokapajte in okolje, kjer je vreme muhasto naravo.

Lahka de¾na jakna - njena osnovna prednost je, da tehta niè in zavzema malo prostora pri zlaganju. To je pravi naèin za vo¾njo v negotovem vremenu, vendar verjetno ne za trajno padavino. Njegova pomembna prednost je majhna prepustnost zraka, tj. Po dolgem intenzivnem naporu se lahko va¹e telo pretirano pretaka in zaènemo se poèutiti kot v savni.Tradicionalna de¾na jakna - je bolj resna in toplej¹a od prej opisanega de¾nega pla¹èa, vendar je primerna ne samo za kolo, temveè tudi za hojo. Najbolj¹i de¾ni pla¹è mora vkljuèevati stojeèi ovratnik, nekoliko podalj¹an hrbet (za za¹èito na¹ih ledvic pred ohlajanjem in vsaj en ¾ep za majhne predmete. Kaj je dobro, tovrstni ¹portni de¾ni pla¹èi so opremljeni z membrano, zaradi katere nas pokrov ne le pomaga pri de¾ju, temveè tudi odvaja pot, tako da po dolgem naporu ne bomo obèutili neprijetnega obèutka priprave.Hlaèe za de¾ - izbira izgleda tako dobro kot ena z jakno. Bodisi lahka, vendar nekoliko prepustna ali rahlo debelej¹a, toda odteèe znoj. Najpomembnej¹e pa je, da prosimo za dejstvo, ali lahko damo hlaèke na preproste hlaèe, po mo¾nosti brez odstranjevanja èevljev (vèasih je mogoèe, da, èe ujamemo de¾, nismo niti pripravljeni niti pogojev za obleko hlaèe.

Kolesarski rainsuit lahko vkljuèuje vse zelo obleèene oblaèila. Dodatna re¹itev je tudi posebna za¹èita proti de¾ju za èelado, èevlje in rokavice. In ali bodo posku¹ali odloèno preizkusiti osebne ¾elje kolesarja in pogoje, v katerih se znajde.