Vodenje evidence dohodka za namene pavsalnega dohodnine

Obveznost vodenja evidenc preko elektronske naprave pred blagajno v dva tisoč sedemnajstem letu bodo spregovorili vsi podjetniki, ki izvajajo finančno akcijo in ponujajo svoje blago tudi subjektom brez registrirane finančne dejavnosti in za kmete s pavšalno stopnjo. Novi izdelki na blagajnah se začenjajo postopoma.

Farin Man

V dva tisoč petnajstih letih je zakonodajalec za gospodarske subjekte odpravil oprostitev obveznosti vodenja elektronskih evidenc subjektov, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so v glavnem vplivale na znižanje dejanskega prometa poslovne dejavnosti, da bi se prilegalo obsegu dvajset tisoč prometa, pri čemer ni bilo nobene obveznosti vodenja evidenc o sreči in storitvah z uporabo blagajne posnetkov in izdajanja potrdil prek nje. Po navedbah ministrstva za finance so bile panoge, ki so najpogosteje dovolile takšen prekršek, metode vozil, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, izdelani na ozemlju izobraževalnih zavodov in jih upravljajo te ustanove. Zakonodajalec prav tako trdi, da bo beleženje prihodkov od vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve položaju potrošnikov brez registrirane finančne dejavnosti, in za kmete s pavšalnimi cenami velik premik v projektu večje preglednosti in privlačnosti na trgu, pa tudi omogočanje čistejšega in lažjega izvrševanja njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. V skladu s četrto določbo zadevnega odloka so bile institucije, ki opravljajo storitve za zamenjavo pnevmatik, testi in tehnični pregledi ter davčni svetovalci, frizerji in kozmetologi, 1. januarja 2000 takoj morali vgraditi blagajno. V drugih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, dva meseca od preseganja omejitve dvajset tisoč zlot za namestitev blagajne.